Friday, 11 November 2011

UNIT 1 KEKELUARGAAN

Unit 1: KEKELUARGAAN

Pengenalan

Fokus unit ini ialah kemahiran berbual tentang pengalaman dengan menggunakan bahasa yang sesuai, serta menggunakan kata panggilan dalam keluarga, membaca teks yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk serta memahami perkara yang dibaca. Selain itu, unit ini memperkenalkan kata nama am dan kata nama khas serta penggunaan tanda baca dalam menulis ayat tunggal dan ayat majmuk.

Objektif

Pada akhir unit ini, murid dapat:

i. berbual tentang pengalaman;

ii. membaca dan menggunakan kata nama dan kata nama khas;

iii. membaca teks ayat tunggal dan ayat majmuk;

iv. menggunakan kata nama panggilan;

v. mengenal tanda baca; dan

vi. menulis ayat tunggal dan ayat majmuk.

Kemahiran

Mendengar dan Bertutur:

1.1 Aras 1 (i) Berbual tentang sesuatu perkara yang dialami dengan

menggunakan bahasa yang sesuai.

1.1 Aras 2 (i) Menggunakan kata panggilan yang sesuai mengikut situasi dalam

aktiviti harian.

1.1 Aras 3 (i) Menyatakan teguran dengan sopan secara berterus terang dalam

perbualan.

1.2 Aras 1 (i) Menyoal dengan menggunakan kata tanya.

1.2 Aras 1 (ii) Menjawab secara bertatasusila dengan menggunakan ungkapan

yang sesuai.

1.2 Aras 3 (i) Bersoal jawab dengan memberikan penerangan sebagai maklum

balas.

2.1 Aras 3 (i) Mendengar dan memahami arahan serta pesanan.

Kemahiran Membaca:

5.1 Aras 1 (i) Membaca ayat dalam teks yang mengandung ayat tunggal dan

ayat majmuk.

5.1 Aras 1 (ii) Memahami perkataan, frasa dan ayat.

5.2 Aras 2 (i) Membaca lancar teks bahan sastera dengan sebutan, intonasi,

dan gaya penyampaian yang betul.

5.2 Aras 2 (ii) Memberikan penjelasan tentang perkara yang dibaca.

5.1 Aras 3 (i) Membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul.

Kemahiran Menulis:

8.1 Aras 3 (i) Menggunakan kata hubung yang sesuai untuk membina ayat

majmuk.

Sistem Bahasa

Morfologi:

- Kata Nama Am dan Kata Nama Khas

- Kata Hubung

- Kata Panggilan

Sintaksis:

Ayat Tunggal dan Ayat Majmuk

Tanda baca:

- titik, koma, tanda soal

- huruf besar, huruf kecil

Kosa Kata Umum:

berekreasi, saudara, geluncur, dewasa, menziarahi, menyambut, sepupu, deras,

pelampung, ombak, ceria, sukar, beriadah, pangkalan, perahu, peraih, jeti, dan

sebagainya.

Kosa Kata Istilah:

Bukit Merah Laketown Resort, Batu Feringghi, dan Teluk Bahang

Pengisian Kurikulum

Pengetahuan Peraturan Sosiobudaya

Ilmu Pengetahuan:

- Pelancongan

- Pendidikan Moral

- Kajian Tempatan

Simpulan Bahasa:

buah fikiran, bulat hati, makan angin, senang hati

Kemahiran Bernilai Tambah

Kemahiran Berfikir:

Mengkategorikan kata nama am dan kata nama khas

Kecerdasan Pelbagai:

Visual – ruang (melihat gambar-gambar foto)

Nilai Murni dan Unsur Patriotisme/Kewarganegaraan:

- Bersopan santun dalam pergaulan ahli keluarga dan saudara mara

- Menghargai warisan keluarga (gambar-gambar foto keluarga)

- Mengutamakan pelancongan dalam negeri

Strategi Pengajaran dan pembelajaran

Mendengar dan Bertutur:

1. Murid berbincang dengan rakan tentang aktiviti yang dapat dilihat dalam gambar.

2. Murid menceritakan faedah berekreasi bersama keluarga kepada kelas.

3. Murid meneliti gambar dan menceritakan tentang gambar tersebut kepada rakan.

4. Murid melakonkan dialog.

5. Murid mengecam kata panggilan dalam keluarga berdasarkan perkataan berwarna.

6. Murid mencari kata panggilan lain yang digunakan dalam keluarga.

7. Murid menyatakan sebab kanak-kanak dilarang menggunakan geluncur air yang tinggi.

8. Murid membina ayat majmuk lain yang menggunakan kata hubung yang terdapat dalam teks secara lisan.

Membaca:

1. Murid membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul.

2. Murid membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul.

3. Murid memahami perkara yang dibaca.

4. Murid memberikan makna simpulan bahasa yang terdapat dalam lirik lagu.

(Lagu boleh didengar melalui MyCD dengan mengklik butang GALERI MULTIMEDIA)

5. Murid menjawab soalan-soalan yang dikemukakan berkaitan teks.

6. Murid menyanyikan lagu berdasarkan MyCD.

7. Murid mencari makna perkataan dan maksud simpulan bahasa dengan merujuki kamus.

8. Murid mengenal dan menggunakan kata nama khas dan kata nama am serta

tanda baca.

Menulis:

1. Murid menyenaraikan lima simpulan bahasa yang menggunakan perkataan “hati”.

2. Murid mencari dan mencatat ayat tunggal yang terdapat dalam teks.

3. Murid menyatakan sebab berekreasi di Bukit Merah Laketown Resort menyenangkan hati.

4. Murid menyenaraikan kata nama am dan kata nama khas yang tedapat dalam teks.

5. Murid melayari internet untuk mencari maklumat tentang tempat-tempat menarik yang terdapat di Pulau Pinang.

6. Murid melukis gambar pemandangan di suatu tempat menarik yang pernah

dilawati.

7. Murid menyenaraikan kata hubung yang digunakan untuk menyambung ayatayat

tunggal dalam teks.

8. Murid menggunakan kata hubung untuk menyambung ayat-ayat tunggal supaya

menjadi ayat majmuk.

No comments:

Post a Comment