Friday, 23 September 2011

Tugasan Guru di Alaf Baru

Secara mudah tugas guru boleh kita lihat dari pelbagai arah. Berikut diberi ulasan tentang tugasan guru di alaf baru:

1. Pengurusan dan Organisasi Kelas

1.1 Membentuk organisasi kelas yang terdiri daripada Ketua Kelas, Penolong Ketua Kelas, Bendahari, AJK Kebersihan dan AJK Keceriaan memastikan AJK Kebersihan mengagihkan pelajar untuk membersihkan papan hitam, menyapu lantai, mengelap tingkap, menyusun kerusi meja dan membuang sampah. Memastikan AJK Keceriaan sentiasa mengemaskini papan kenyataan dan papan maklumat dari masa ke semasa, menyediakan langsir dan bunga (jika perlu) untuk kelas.

1.2 Menentukan perkara-perkara yang berikut ada di dalam kelas.

a) Jadual waku

b) Jadual tugas

c) Perabot kelas seperti kerusi meja pelajar dan meja guru dan papan hitam diinventorikan.

d) Moto kelas

e) Alatan pembersihan seperti penyapu, bakul sampah dan sebagainya.

1.3 Menetukan kawat elektrik, kipas angina dan lampu dalam keadaan baik dan selamat digunakan.

1.4 Melaporkan perabot dan peralatan elektrik yang rosak kepada guru yang berkenaan.

1.5 Membimbing organisasi kelas yang dilantik menjalankan tugas.

2. Jadual Kedatangan dan Kedatangan Pelajar

2.1 Menandakan jadual kedatangan harian selewat-lewatnya sebelum waktu kedua berakhir dan menyimpan buku daftar kedatangan pelajar di pejabat.

2.2 Menentukan semua butir yang dikehendaki ada di dalam buku daftar kedatangan pelajar ditulis.

2.3 Memastikan data terkini pelajar di dalam kelas.

3. Laporan Pelajaran, Sijil Berhenti, Surat Akuan dan Kad 001

3.1 Semua laporan, sijil dan surat akuan harus dikemaskini.

No comments:

Post a Comment